Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont

(ÁJK SZMSZ 4/C. §)

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásának szervezésére Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontot (AKIK) működtet.

(2) A Kutatóközpont feladata, hogy

a) a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását,

b) elősegítse az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztését mind az oktatás, mind a gyakorlat területén,

c) támogassa a szociális, interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztését,

d) szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris kutatási programot, mely lehetővé teszi a tudományterületek közötti átjárhatóságot, illetve a határtudományok eredményeinek felhasználását,

e) működjön közre olyan új oktatási struktúrák és tematikák kidolgozásában, melyek lehetővé teszik a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést,

f) törekedjen azon transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatására, melyek a fenntartható fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást segítik elő,

g) mozdítsa elő a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és társadalmi csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítását,

h) közvetítse a hallgatók számára a kutatási területek elméleti ismereteit, a kognitív készségek és a személyiség fejlesztése mellett formálja a munkához kapcsolódó készségeket és attitűdöket.

(3) Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Dékáni Hivatalán belül elkülönített költségvetéssel működő szervezeti egység.

(4) A Kutatóközpont irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktató látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A Kutatóközpont munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A Kutatóközpont vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt, a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A Kutatóközpont adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatársa látja el.