Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Kedves jelenlegi és jövőbeli Kollégák, érdeklődő Látogatók!

 

Nagy örömmel és barátsággal üdvözöljük a Miskolci Egyetem Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Kutatóközpontja valamennyi tagja nevében!

Kertész Tibor mentor-mediátor, senior tréner, oktató, szerző és a Miskolci Jogi Kar címzetes egyetemi docense írta méltán nagy sikerű könyve lezárásaként, hogy „(A) mediáció nem csak egy módszer. A mediáció, azt hiszem, szenvedélyes szerelem is. Folyton az eszünkben van, ... Ha valami igazán jól sikerül vele kapcsolatban, akkor örömmel gondolunk vissza rá. És soha nem lehet megunni.”

Nos, mi mindannyian így vagyunk ezzel! Őszinte, szenvedélyes érdeklődéssel fordulunk a konfliktuskezelés folyamata és technikái felé, amelyet valóban soha nem lehet megunni. Az ellentétek, eltérő érdekek és szükségletek, a nézeteltérések, a kételyek és kétségek olyan kísérőtársaink, melyek már földi létünk kezdetétől mellénk szegődnek, s noha az évek múlásával más-más jelmezbe bújnak, de mindvégig ott vannak mellettünk, míg az út végére érünk. Általuk válunk azzá, akik vagyunk. Tanítanak minket önmagunkról, másokról, az emberi lét nehézségeiről és szépségeiről. Saját és embertársaink érzéseiről, a valóban fontos értékeinkről, empátiáról, megbocsátásról és megbékélésről. Van, hogy ez az okítás nagyon fájdalmas, vagy hogy sokáig tart, mire felismerjük egy-egy ’lecke’ tanulságát. Az is lehet, hogy nem vagyunk mindig szorgalmas diákok. De az a békés derű, melyet ezáltal nyerhetünk, sok mindenre megtanít minket: a türelemre – önmagunkkal és másokkal szemben  –, az elfogadásra  – hisz a világ olyan sokszínű és különböző  – , de mindenekelőtt a döntésre és a cselekvésre; mert mindig van választásunk és mindig van lehetőségünk a változtatásra!

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2011. december 4-i Kari Tanácsi ülésén egyhangúlag támogatta az „Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (Akik)” létrehozásáról szóló előterjesztést. A Szenátus a Kar döntését 26/2012. számú határozatával megerősítette, így a Kari Tanács 2012. március 14. napján határozattal döntött az „AKIK” megalapításáról, illetve az elnök személyéről.

Az AKIK megszületéséhez azonban nem csak lelkes kollégák, de ezt támogató légkör és bizalom is kellett. A Miskolci Jogi Kar vezetésétől, különösen akkori dékánjától, Szabó Miklós professzor úrtól azonban megkaptuk ezt a támogatást és bizalmat, így már intézményesült formában is bebocsátást nyerhettünk a klasszikus jogtudományok fellegvárába. S noha a „jurisprudentia theoretica” doyenjei, mint például a bűnügyi vagy a civilisztikai tudományok, hűvös távolságtartással kezelték ezt az igazán egyikőjükhöz sem tartozó, de mindenhová bekopogó, izgő-mozgó, furcsa kis jövevényt, egyetlen percre sem volt kétséges, hogy helyünk van itt. És nem csak azért, mert az alternatív vitarendezés, mint perelterelő, a bíróságokat mentesítő eljárás fontos – mondhatni jól forintosítható - hasznossági faktorral bír. Hanem azért is, mert valójában nagyon hasonló kérdésekre fókuszálunk. Ahogy az erkölcs- és jogfilozófiai gondolkodás egyik legősibb dilemmája, hogy „a normák vajon (inkább) az ész vagy az akarat alkotásai”-e, ugyanilyen kettősség jellemzi az emberi magatartásokat és viselkedést is: az értelem, az ész, vagy inkább az érzelmek vezérlik-e az egyént és a társadalmat a döntéseik meghozatalában?

Hiszünk abban, hogy a nehéz helyzetek kezelésének technikája, a konfliktushelyzetek megértésének, feloldásának képessége, a felelősségteljes döntéshozatal tanulható, amit sosem késő elkezdeni. Hiszünk abban is, hogy ezáltal nem csak jó szakemberré, de a társadalmi problémák iránt érzékeny, tenni akaró és tudó, saját életéért felelősséget vállaló emberré válhatunk.

Köszönjük, ha ehhez az AKIK a saját eszközeivel hozzájárulhat!

 

Miskolc, 2018. július

                                                                       Csemáné Dr. Váradi Erika

                                                                                           elnök