Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI ÉS VITARENDEZÉSI INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT (AKIK)

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont – azonosulva a Miskolci Egyetem szellemiségével – követni kívánja mindazokat a hagyományokat, amelyeket az intézmény, különösen pedig a Miskolci Jogi Kar a társadalmi szerepvállalás körében az elmúlt évtizedek során életre hívott.

Küldetése az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztésén túl az interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztése, az interdiszciplináris kutatási programok vezetése, az aktív polgári szerepvállalást és a fenntartható fejlődést biztosító transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatása, a különösen sérülékeny csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítása.

Ennek megvalósítása érdekében a kutatóközpont célja és feladata, hogy

  • a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását,

  • elősegítse az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztését mind az oktatás, mind a gyakorlat területén,

  • támogassa a szociális, interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztését,

  • szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris kutatási programot, mely lehetővé teszi a tudományterületek közötti átjárhatóságot, illetve a határtudományok eredményeinek felhasználását,

  • működjön közre olyan új oktatási struktúrák és tematikák kidolgozásában, melyek lehetővé teszik a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést,

  • törekedjen azon transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatására, melyek a fenntartható fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást segítik elő,

  • mozdítsa elő a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és társadalmi csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítását,

  • közvetítse a hallgatók számára a kutatási területek elméleti ismereteit, a kognitív készségek és a személyiség fejlesztése mellett formálja a munkához kapcsolódó készségeket és attitűdöket.

Az AKIK hisz a konfliktushelyzeteket kezelni tudó, korszerű tudással rendelkező, önmaga és a társadalom problémái iránt érzékeny és művelt emberfők képzésében, melybe a saját eszközeivel széles körben be kíván kapcsolódni. Hisz abban, hogy az ellentéteket felismerni, elemezni, a megoldási lehetőségeket kidolgozni tudó, a kultúrák és a gondolatok sokszínűségét tisztelő generációk képesek felmérni egyéni felelősségüket és aktívan közreműködni saját sorsuk és a társadalom alakításában.