Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTB

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottság

 

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága 2017-ben hívta létre „Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottságát”, mely elnökének Csemáné Dr. Váradi Erika PhD LLM egyetemi docens asszonyt, az AKIK elnökét, míg titkárának Dr. Tóth Hilda PhD egyetemi docens asszonyt választották.

Az Állam- és Jogtudományi Szakbizottság keretén belül megalakult új szakmai műhely a jogtudomány területén nemzetközi szinten megjelenő folyamatokra fókuszálva kíván eleget tenni a nemzetközi, európai és uniós elvárásoknak. 

A XXI. század jogtudománya egyre több olyan kérdéskört emelt a fókuszába, mely nem csak, hogy az egyes jogtudományi tématerületek, de maga a jogtudomány határait is átlépi, és interdiszciplináris jelleggel, komplex módon vizsgál egy adott témakört.

Ilyennek tekinthető mind a konfliktuskezelés, mind a vitarendezés területe, amely – bár bölcsészet-, egészség- vagy gazdaságtudományi aspektusai is vannak – nem vitathatóan igen komoly jogtudományi háttérrel rendelkezik mint döntéshozó, perelterelő technika.

Mind a Miskolci Egyetem érintett egységei, mind annak Állam- és Jogtudományi Kara megfelelő személyi hátterét és tudományelméleti alapját tudja biztosítani az új munkabizottságnak, melynek tagjai közé szívesen várja a téma iránt elkötelezett szakembereket

A jogi kar számos oktatója elméleti területen tett sokat e témakör feldolgozásáért (pl.: büntetőjogi jóvátétel, resztoratív igazságszolgáltatás, mediáció, konfliktuskezelés), míg mások a gyakorlatban tevékenykednek pert megelőző egyeztetéseken, kollektív munkaügyi viták keretében tartott egyeztető tárgyalásokon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy a Magyar Agrárkamara mellett szervezett Választottbíróság választott-bírájaként, a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület békéltetőjeként vagy épp mediátorként.

Az Állam- és Jogtudományi Kar úttörő kezdeményezésként 2007-ben kezdte meg egy másoddiplomás képzési program kidolgozását. 2008-tól az „Általános és Igazságügyi mediátor (közvetítő)” akkreditált szakirányú továbbképzési szak immár XII. évfolyamát indította el. A képzési-oktatási tevékenységen túl számos hazai és nemzetközi konferencia, illetve projekt sikeres lebonyolítása, publikációs és kutatói aktivitás kiséri a karon folyó munkát.

E tevékenységeket 2012-től a Miskolci Jogi Kar Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK) támogatja, illetve részben összefogja.

Az új munkabizottság segítségével az alternatív konfliktuskezelés és vitarendezés a magyar tudomány fellegvárába való beemelése kifejezésre juttatja azon meggyőződésünket, hogy ez egy önálló szakterület, melynek tudományos igényű művelése a XXI. században nem csak indokolt, de megkerülhetetlen.

Online: https://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag/szervezeti-felepitese/testuletek/?CommitteeId=1249