Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
KutatásokHazai pályázatok

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI ÉS VITARENDEZÉSI INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT

HAZAI PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK

 

A Miskolci Jogi Kar - az Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja, illetve E-learning Centruma támogatásával - konzorciumi partnerként vett részt a Belügyminisztérium által vezetett Tett programban ("A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása TÁMOP 5.6.2/10-1-2010-0001 kiemelt projekt”). A többek között a BVOP és a KIM Közigazgatási és Igazságügyi Hivatala által megvalósított pályázat képzési alprojektjéért felelt a Miskolci Egyetem, melynek keretében 230 órás szakirányú továbbképzés ("Bűnmegelőzési koordinátor") és FAT-akkreditációjú, 48 órás kurzusok ("Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon"; "A bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei"; "A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai") tematikájának kidolgozása és lebonyolítása mellett komplex e-learning tananyagok, illetve a gyakorlatorientáltságot segítő videó-illusztrációk (filmek, jelenetek) és videó-előadások elkészítése is megtörtént. Minden képzési forma tartalmazott bűnmegelőzési és konfliktuskezelési blokkot, illetve tréninget, így a program végére több mint 800 szakember szerezhetett sajátélményű tapasztalatokat többek között a mediációs technikáról, a legszélesebb szakmai körből (teológustól orvosig, büntetőbírótól civil segítőig), az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-dunántúli régiókból. A projekt véghezvitelében a Kutatóintézet megalakulása után is az adott témakörben érintett kollégák széles körének oktatói, tananyag-szerzői megjelenésén túl már az AKIK elnökeként Váradi Erika és Dr. Jánosi Andrea vállaltak kiemelkedő szerepet;

Más pályázatot is kapcsolt a Kar a mediáció és az alternatív konfliktuskezelés témaköréhez. Így külön is kiemelendő például a sikerrel lezajlott „Megoldás a feloldás - avagy alternatív konfliktuskezelési projekt a kistelepüléseken” című, az IRM OBMB által támogatott (0502/2008/OBMB) települési mediációs modellprogram. Ennek folytatásaként az AKIK újabb pályázatok előkészítését, illetve azokhoz való szakmai támogatás biztosítását tervezi (pl.: OTKA-pályázat).

Az egyre erőteljesebben jelen levő intergenerációs konfliktusok, valamint az 50+ korosztály tekintetében megjelenő diszkrimináció – mely ez európai felmérések szerint a 3. leggyakoribb ok, megelőzve az etnikai hovatartozásból eredő megkülönböztetést – témáját tekintve olyan, mellyel való foglalkozás az AKIK feladatkörébe tartozik. A kérdéskört érintő aktivitásokat a Cédrus-projekt – melynek ötletgazdája az Erasmus Közéleti Kommunikációkutató Intézet – 2014 nyara óta koordinálja Miskolcon. A megbeszéléseken az AKIK a kezdetektől részt vesz. A közös gondolkodás eredményeként a szervezet Miskolci Egyetemmel való együttműködésének keretei meghatározásra kerültek, s ennek köszönhetően 2015-ben nem csak a formális megállapodás került aláírásra, hanem 2015. május 21.-én közös rendezésben megvalósult a projekt első nemzetközi konferenciája is, ahol az AKIK elnöke a délelőtti plenáris ülések levezető elnöke volt.

2017 márciusától az AKIK is aktív szerepet vállalt a „Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros. A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” című, EFOP-3.6.1-16-2016-00011 számú projektben, ahol sor kerül a kari kutatóközpontok fejlesztési és kutatási irányának meghatározására. Ennek előkészítéseként fontos feladat annak áttanulmányozása, hogy európai, illetve nemzetközi szinten milyen irányokban és szakmai súlypontok mentén végzik tevékenységüket a hasonló intézmények, valamint, hogy az alternatív konfliktuskezelés és vitarendezés terén milyen kiemelt témakörök azok, amelyek fokozott szakmai érdeklődést kapnak. Második lépésként sor kerül a helyi kutatási potenciálok feltárására, míg a projekt harmadik szakaszában ezek összehangolására – figyelemmel az egyetemi fejlesztési stratégia célkitűzéseit is.  E program egyik deklarált szándéka a hallgatói kutatások ösztönzése. Ennek érdekében került életre hívásra a „Miskolci Jogtudó” kari hallgatói online folyóirat, amelynek szerkesztőbizottságba az AKIK 3 főt delegált (Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Pásztorné, Dr. Erdős Éva, dr. Udvarhelyi Bence).

A Szegedi Egyetem konzorciumvezetésével elnyert EFOP-3.6.2-16-2017-00007 pályázat célja “intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztése”. E programban az AKIK alapvetően a smart-city, az e-közigazgatás, a digitalizálódó munkaerőpiac, stb. által generált konfliktushelyzetekre és feloldási lehetőségeire, az IKT-kompetenciákkal (Információs és Kommunikációs Technológiák) nem rendelkezők lemaradásának okaira, kezelésére illetve megelőzésére szolgáló kutatásokra koncentrál.

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési programok keretén újra pályázott a Kar a Herbstakademie program folytatására 2017-ben.