Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

PARTNERINTÉZMÉNYEK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE

 

Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont fennállása óta aktív szakmai munkát végez. Ennek során különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, konfliktuspiaci szereplőkkel kapcsolódott össze.

 

Így például a „Kultursensible Konfliktvermittlung unter Einbeziehung von Roma” című, HU-2011_Leo_PA-6026 számú Leonardo de Vinci projekt keretében partnerségi kapcsolatot épített ki a német Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation (Lipcse) és a culture.communication GbR (Hannover) szervezetekkel, a cseh RUBIKON Centrummal (Prága) valamint a Román Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével illetve a Bukaresti székhelyű Mediator’s College szervezettel.

 

 1. Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation (Leipzig, Stuttgart)

 

A Steinbeis Network-nek 2018-ban több mint 1000 társaság a tagja, többek között partnerintézményünk, a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation Gmbh.

A Steinbeis Network működési elve, hogy a szakértők a Steinbeis Alapítványhoz jogilag is kötődő Steinbeis transzferközpontokban, Steinbeis kutatási és innovációs központokban, Steinbeis konzultációs központokban és Steinbeis Transzfer Intézetekben dolgoznak. De ide sorolandók az Alapítványtól jogilag független társaságokban tevékenykedők is („szabadúszók”). Ezen felül franchise-társaságok és kisebbségi érdekeltségek egészítik ki a Steinbeis-hálózatot, amelynek szakmai renoméját és nemzetközi súlyát jól mutatja, hogy már ebben az évben is jóval meghaladja a félszázat a hálózathoz csatlakozott új szervezetek száma.

A Steinbeis-társaságok tanácsadással és szakértéssel, képzéssel és továbbképzéssel jutnak bevételhez (2018-ban már eddig is több mint százmillió euró összegben). Mindez a vezetőkön túl csaknem 2000 Steinbeis-alkalmazott és többezer „szabadúszó” szakember munkájának gyümölcse. Köztük több száz professzoré, mely magas szám nem csak a tudományos-szakmai közéletbe való beágyazottság mutatója, de egyben a magas szakmai tartalom és minőség záloga is egyben.

Ehhez a sikeres tudás- és technológia-transzferhez speciális struktúra is szükséges, így a Steinbeis-szervezetek a decentralizációra és a vállalkozói szellemre összpontosítanak. A tagintézmények nem csak önállóan működnek a piacon, és a gazdaság problémáinak megoldására koncentrálva rugalmasan és igény szerint reagálnak az ügyfelek konkrét szükségleteire. Ezek az ügyfél-orientált transzferprojektek biztosítják az anyagi-finanszírozási hátteret is.

Ugyanakkor a Steinbeis szorosan kapcsolódik a „tudomány” világához, azaz a kutatóintézetekhez, az egyetemekhez és a főiskolákhoz is. Sajátos ’árukapcsolás’ és egyben hatékony és innovatív megoldás, hogy a transzfervállalatok vezetői többnyire egyetemi tanárok, az adott szakterület kiemelkedő kutatói. Így lehetőség nyílik a „humanbridge”-technika alkalmazására, hiszen a felsőoktatási, kutatási intézményi eredmények azonnal becsatornázódnak a gazdaságba, vagy a transzfercégeken keresztül azok pilot-alkalmazására illetve testreszabására is sor kerülhet.

A vezetők, mint a tudomány emberei, azonban nem szükségképpen rendelkeznek menedzseri kompetenciákkal. Ezért maguk a Steinbeis-cégek is ötvözik az elmélet és gyakorlat kettősét, amikor a tudományos vezetői szint alatt illetve mellett végrehajtás-orientált módon ténykedő, problémamegoldás-fókuszú gyakorlati szakemberek jelennek meg.

Bármely területről legyen is szó, a Steinbeis Alapítvány kiemelkedően fontosnak tartja ezen személyek képzési és továbbképzési programokba való bevonását is.

Partnerintézményünk, a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation egy 2004-ben, a Steinbeis Alapítvánnyal együttműködésben alapított független társaság, amelynek szakterülete a konfliktusmegoldás és a közvetítés, elsősorban a gazdaság területén működő vállalkozások, jogi személyek, vállalatok konfliktusait érintően – legyen szó a gazdasági szereplőkön belüli, a szereplők közötti ellentétekről, vagy a közösségen, a közszférán belüli problémákról.

Konkrét tanácsadás, átvilágítás, helyszíni munka keretében segítséget nyújtanak a „csapatépítésben” – azaz a hatékony munkavégzést megalapozó összetartás, összetartozás érzésének, tudatának kialakításában. Emellett a vezetők és a konfliktushelyzetben lévő alkalmazottak konkrét konfliktusának végigkísérése is fontos, elsősorban a folyamatos kompetencia-erősítés, konfliktusfeloldás támogatásának segítségével.

Konkrét ügyek kapcsán – például beruházásokat megelőzendő, legyen szó például városi projektekről, vagy gyártelep építéséről – támogatást nyújtanak az elfogadáskezelésben és a polgárok részvételében.

A Steinbeis Beratungszentrum elkötelezett a közösségi konfliktusok kezelésének és az állampolgári aktivitás fokozásának támogatásában, ennek érdekében tanácsot ad operatív konfliktuskezelő rendszerek kialakításához, megvalósításához és alkalmazásához is.

Számtalan, speciális, az aktuális problémákra reagáló képzést is tart a különböző szövetségi államokban, és több szakmai szervezet kiemelt partnere. Számos projekt keretében együttműködött többek között a Fernuniversität Hagen-nel („Mediator KOMPAKT“), de ezen túl például az UNCITRAL, azaz az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága által életre hívott „ODR EXCHANGE” nemzetközi projekt német partnere.

Az ODR EXCHANGE a konfliktuskezelés területén működő nemzetközi szakértők konzorciumának koordinációs egysége, amely az e-üzletág konfliktuskezelésével kapcsolatos nemzetközi tanácsadással foglalkozik.

E komplex feladatvégzésnek és szakmai reputációnak köszönhetően Németország egyik piacvezető intézménye a közvetítésben.

 

Főbb adatok:

név: Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation Gmbh (Leipzig, Stuttgart)

cím:  Hohe Straße 11, 04107 Leipzig (Németország)

honlap: https://www.steinbeis-mediation.com/

 

 1. Die Mediation. Fachmagazin für Konfliktlösung, Entscheidungsfindung, Kommunikation

 

A „Die Mediation” című folyóirat célcsoportja a mediáció, a konfliktuskezelés iránt érdeklődő szakmai közvélemény csakúgy, mint minden német nyelvterületen működő vállalkozás – méretétől függetlenül – illetve a közigazgatás.

Az online kiadáson túl is 14.000 példányban megjelenő újság a leggyakrabban forgalmazott szakspecifikus folyóirat, amely több mint 3000 német nyelvű üzletben is elérhető.

A szervezet szakmai beágyazódottságát és renoméját jelzi, hogy 2018 nyarától partnerként működik együtt az Osztrák Szövetségi Mediációs Szövetséggel (ÖBM) és a Német Mediációs Szövetséggel (DGM).

A folyóirat folyamatosan tájékoztat a konfliktusmegoldásának aktuális fejleményeiről és tendenciáiról. A szakértőkkel folytatott érdekes interjúk mellett a Die Mediation témaspecifikus számokat (pl.: intergenerációs konfliktusok, digitalizáció hatásai, ..) és speciális cikkeket kínál, amelyek nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak. A kutatás érdekes tényei és érdekes módszertani megközelítések is kiegészítik a kínálatot. Emellett önálló munkák is kiadásra kerülnek (pl.: De Palo, Giuseppe (EU-Kommission): A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More ... Directive).

Szerkesztőbizottságának neves német szakemberek működnek közre, akik önmaguk is számos módon ötvözik az üzleti, tanácsadói és közvetítői készségeket a gyakorlatból és a tudományból egyaránt.

Ennek is köszönhetően mint legkeresettebb szakmai forrás, a német nyelvű országok vezető szakfolyóirata. Így külön is megtisztelő számunkra, hogy a folyóirat kiadói szakmai támogatást nyújtanak hazánk első hasonló tartalmú szakmai folyóirata, az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európai Szemle - https://adreurope.uni-miskolc.hu/fooldal), a „Miskolci Jogászképzésért” Alapítvány és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara lektorált közös online folyóirata munkájához.

 

Főbb adatok:

név: Die Mediation. Fachmagazin für Konfliktlösung, Entscheidungfindung, Kommunikation

cím:  Hohe Straße 11, 04107 Leipzig (Németország)

honlap: https://www.die-mediation.de

 

 1. Bundesverband Steinbeis-Mediationsforum

 

A 2012-ben Lipcsében alapított nonprofit szövetség, a Steinbeis-Mediationforum e.V. az égisze alatt egyesíti a mediátorokat, közvetítői szervezeteket és minden releváns, különböző tudományágakban működő társaságokat. Bár a tagok különböző szakmai csoportokból állnak, azonban közös bennük a mediáció népszerűsítése és terjesztése iránti elköteleződés.

A szövetséget a két elnök mellett egy háromtagú igazgatóság vezeti, de regionális kapcsolattartók a német nyelvterületen országszerte elérhetőek.

A 2018-ban 240 taggal rendelkező több munkacsoportot is működtet, többek között a nagyberuházások és infrastrukturális projektek, a mediáció aktuális kérdései, a konfliktusmenedzsment, az online mediáció és a rendszerszintű beavatkozások témakörében.

A szervezet célja a szakmai hálózatépítés, elsősorban az elmélet és a gyakorlat közötti kapocs megteremtése, másodsorban a szakmai képzések és továbbképzések támogatása, szervezése, lebonyolítása.

Legalább ennyire fontos cél a kutatás, a tudományos aktivitás előmozdítása az alternatív konfliktusmegoldási technikák és eljárások területén. Ehhez szükség van a tudományos és gazdasági szféra összekapcsolására európai szinten is, amelyet maximálisan támogat.

Küldetésnyilatkozatukban is a mediáció, mint alternatív, autonóm konfliktusmegoldás előmozdítása iránti elköteleződésüket hangsúlyozzák ki.

Ugyanakkor a szövetség érdekképviseleti csoportként is működik, ennek érdekében (is) nagy jelentőséget tulajdonít az ágazatspecifikus szervezetekkel és a közvetítés területén működő egyéb szakmai szövetségekkel való partnerségnek. Hiszik, hogy csak közösen érhetnek el komoly elmozdulást a társadalom, az állampolgárok felé a kapcsolat erősítésében, a mediáció gondolatának elterjesztésében és továbbfejlesztésében.

A szövetség Csemáné Dr. Váradi Erikát, az AKIK elnökét és Dr. Jacsó Judit dékánhelyettes asszonyt tiszteletbeli tagjává választotta.

 

Főbb adatok:

név: Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation Gmbh (Leipzig, Stuttgart)

cím:  Hohe Straße 11, 04107 Leipzig (Németország)

honlap: https://www.steinbeis-mediationsforum.de/

 

 1. culture.communication GbR (Hannover)

 

A hannoveri székhelyű, 2010-től működő „culture.communication GbR” nemzetközi interkulturális üzleti tanácsadást, az interkulturalitást, illetve az ebből eredő konfliktusok kezelését célzó képzést biztosító szervezet, melynek mottója „WE CONNECT PEOPLE AND CULTURES”. Működésük sikerességét jellemzi, hogy nem csak lengyelországi, de már az egyesült államokbeli helyszínekkel, tapasztalt tanácsadók, interkulturális oktatók és trénerek hálózatával rendelkezik.

A cég hívószavai a sokféleség és egyediség. A globalizált piacgazdaság, a belső határok nélküli Európai Unió a kevésbé nyitott cégeket és munkavállalókat is könnyen nemzetközi közegbe  - még akkor is, ha nem váltanak országot. A sokfelől érkező szakembergárdával, interkulturális környezetben működő vállalkozások pedig számos új kihívással szembesülnek. A culture.communication fontosnak tartja ki- és felhasználni a sokszínűség által kínált lehetőségeket. Ezért egyik küldetésük és vállalásuk az interkulturális szinergia lehetőségeinek megnyitása és kiaknázása.

Interkulturális tanácsadást, interkulturális képzést, interkulturális coaching-ot kínálnak. A „sokszínűség”-menedzsment például egy olyan menedzsment-megközelítést biztosító képzés, amelynek célja a munkaerő azonosítása, elősegítése és értékelése, valamint a globalizáció biztosította helyzet kiaknázása. Sok vállalatnál jelentkezik a munkavállalók körében a sokféleség, a szakmai háttér, fizikai és pszichológiai képességek, életkor, kulturális hagyományok vagy egyéb szempontok közötti különbség, melynek jó megközelítése növeli az üzleti teljesítményt és segíti az üzleti célok elérését.

Így a szervezet sokféleség-kezelési stratégiát, diverzitás menedzsmentet tanít, sokféleségi szemináriumokat tart (dimenzió: kulturális sokszínűség, életkor, nem, szexuális irányultság, testi és mentális, vallás és meggyőződés), de diszkriminációellenes műhelyt is vezet vállalatoknál.

 

Főbb adatok:

név:     culture.communication

cím:   30625 Hannover Brentanostraße 27

honlap: http://www.culturecommunication.de/drp/de/culturecommunication

 

 1. European Institute for Intercultural Communication & Diversity

 

Az Interkulturális Kommunikáció és Sokszínűség Európai Intézete (EIFIC) professzionális, a kultúrák közötti tanulási és kommunikációs tartalmakat biztosító szervezet mindazok számára, akik el akarják mélyíteni tudásukat az interkulturalitás téren.

Az EIFIC-t 2013-ban alapították, és először a SIETAR EUROPA 2013 kongresszusán mutatkozott be Tallinnban, Észtországban. Európában tapasztalatot szerzett, nagy szakmai múltra visszatekintő interkulturális oktatók, tanácsadók, coachok, trénerek, közvetítők hálózatából áll, akiknek célja a kultúrák közötti kommunikáció elősegítése és a kulturális konfliktusok csökkentése, ennek érdekében az emberek kompetenciáinak erősítése.

Az EIFIC nem csupán egy hálózat, hiszen a szakemberek között folyamatos az interakció, szakmai programok, képzések, diszkussziók segítik a fejlődést.

Az EIFIC küldetése, hogy magas szinten támogassa az interkulturális kompetenciák erősítését, kialakítását, fejlesztését. Így küldetése, az interkulturális képesítések fejlesztése és a magas színvonalú oktatás terjesztése a nemzetközi tevékenységekben részt vevők számára csakúgy, mint a magánembereknek is.

Ennek érdekében célja az oktatás és a tanulás professzionalizálása az interkulturális szektorban, így többek között

• az interkulturális szereplők közötti tudás- és információ-csere erősítése egész Európában

• szabványok, normák, protokollok megállapítása az interkulturális oktatásban

• a legújabb és legjobb gyakorlatok, módszerek, megközelítések és interkulturális elméletek cseréje, bemutatása, megismerése és tanítása

• a kulturális trendek megismerése és továbbadása, a kultúrák népszerűsítése.

A varsói „European Institute for Intercultural Communication & Diversity” szervezet – amelynek egyébként az AKIK elnöke is tagja - együttműködik a culture.communication GbR-rel (Hannover).

 

Főbb adatok:

név:     European Institute for Intercultural Communication & Diversity

cím:   Warsawa

honlap: https://eificorg.weebly.com/

 

 1. RUBIKON Centrum (Prága)

 

A prágai központú RUBIKON Centrum 1994 óta nyújt segítséget azoknak, akik el akarják kerülni a bűnelkövetői múltukból eredő nehézségeket. A szervezet célja társadalomba való visszatérésük támogatása; ennek során a munka megszerzésében és fenntartásában, az adósságkezelésben és a felelősségvállalásban a szervezetre is számíthatnak, átsegítve őket a legnehezebb időszakon.

Missziójuk a támogatás, víziójuk egy boldogabb, sikeresebb jövő, támogatott értékeik az elfogadás, bizalom, fejlődés, együttműködés, felelősségvállalás.

Ezek eléréséhez különböző tréningeket, közvetlen szakmai támogatást biztosítanak, egyfajta híd-szerepet is képezve a velük együttműködő korábbi klienseik segítségével.

A szervezet sikerességét jól jelzi, hogy

 • Dagmar Doubravová, a RUBIKON Központ igazgatója elnyerte az Ashoka Fellow tiszteletbeli címét (2015)

míg a szervezet a

 • Finalist RegioStars Awards (2015)

 • Nemzeti karrier tanácsadás (2013 és 2015)

 • Az igazságosság kristály mérlegei (2009)

 • Nemzetközi Közösségi Igazságügyi Díj (2000)

kitüntetéseket.

 

Főbb adatok:

név:     RUBIKON Center

cím:   Novákových 439/6, Praha 8, 180 00

honlap: https://www.rubikoncentrum.cz/en/

 

 1. gaal-mediation

 

A gaal-mediation Dr. Ildiko Gaal-Baier jogász, jogtanácsos, ügyvéd, és mindenekelőtt mediátor vezetésével jött létre. Célja, a mediáció széleskörű elterjesztése, mediációs tevékenység gyakorlása. Gaal-Baier Ildikó számtalan képzés, konferencia aktív résztvevője, szakmai támogatója.

 

Főbb adatok:

név:     GAAL MEDIATION

cím:   An der Beermahd 21a    82229 Seefeld / München

honlap: http://www.gaal-mediation.de/index.php